Ženské rituály

Díky rituálům můžeme vstoupit do kontaktu s posvátnem kolem nás a uvnitř náš. Rituál je jako – mnoho jiných nástrojů – nástrojem probuzení a vědomé transformace.

Rituál může být velmi silným a osobním zážitkem, který v sobě nese potenciál změny. Díky rituálu máme možnost se zastavit, spočinout a na velmi hluboké úrovni si uvědomit, že jsme právě součástí proměny. Proměny rodinného statutu, životní fáze, ročního období či cyklu měsíce. Vše je v neustále běhu cyklů, přeměn, zrozování a umírání a rituál přináší re-orientaci v nové situaci. Rituál vytváří léčivé pole, léčivou vibraci, neboť obsahuje záměr léčení. Nabízí podporu, sílu a impuls pro změnu v našem životě.

Ženské přechodové rituály

Jsou novodobými rituály, sloužícími ke znovu-napojení na životodárnou ženskou energii a k uzdravení ženské linie a našeho obrazu ženství. Nacházíme se v době, kdy si můžeme vytvářet své vlastní obřady, které nás na naší cestě posouvají dál a umožňují nám nahlédnout hlouběji do své podstaty. Žena během svého života vědomě či nevědomě prochází tři nejdůležitější přechodové rituály, které jsou spojené s krví – rituál menarche (první menstruace – přijetí ženství) – rituál mateřství (rituální vstup do mateřství skrze porod – přijetí mateřství) – rituál vědmy (rituál menopauzy – přijetí zralosti a moudrosti a současně loučení se s menstruační krví jako symbolem plodnosti). Jsou novodobými rituály, sloužícími ke znovu-napojení na životodárnou ženskou energii a k uzdravení ženské linie a našeho obrazu ženství. Jsem zastáncem tradičního pojetí i úplně nových konceptů. Když se nám podaří stát oběma nohama v obou přístupech, je to umění. Staré a nové se setkává v pokoře a pro blaho veškerenstva.

Ženské životní rituály

Ženské životní rituály jsou spojené s důležitou životní fází ženy, jejího partnerského vztahu nebo rodiny. Jsou novodobými ženskými rituály důležitými pro náš vlastní vnitřní psychospirituální vývoj. Každá žena, když prochází životní proměnou, vnitřně cítí a přesně ví, že potřebuje určitou část tohoto životního předělu ošetřit a ohraničit obřadem. Může to být například životní rituál svatby, narození dítěte nebo náročný rozchod či rozvod s partnerem. Rituál pomůže prožít proměnu skrze rituální pohyb, který se děje uvnitř duše a uzavřít tak určitou kapitolu života. Každé ukončení má v sobě současně semínko nového života a nové zkušenosti. Rituálem tak nejen uzavíráme určitou zkušenost, ale otevíráme se tak i novému.